15.00
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 05/05/2011 19:02

百人一首 - 2

春過ぎて
夏来にけらし
白妙の
衣干すてふ
天の香具山

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhật Chiêu

Mùa xuân qua rồi
Và mùa hạ đến
Thấy chăng, dưới trời
Đồi Kagu trắng
Áo người đang phơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Chung Toàn

Xuân qua trên núi xanh
Hạ về trong dáng nắng
Người đem phơi áo trắng
Sáng một vòm núi xanh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân qua trên núi xanh rồi,
Hạ về trong dáng nắng phơi cánh đồng.
Người đem phơi áo trắng trong,
Một vòm núi sáng xanh lồng nước mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời