Gió nhẹ nhàng vi vút,
Xao xác trong bi ai.
Trăng thanh vờn trên sóng,
Tĩnh lặng chẳng trần ai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)