Trên biển núi mây xanh biếc biếc,
Bên bờ rừng quýt thơm phưng phức.
Trăng ngà có mây say ôm ấp,
Riêng tự túc,
Chưa nghe chưa thấy điều vinh nhục.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)