Gió lay tùng xao xác,
Trên đá nước rì rầm.
Trăng tàn trời sắp sáng,
Khiếu sơn tiếng cuốc vang.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)