Thật anh hay nói thì thầm
Và anh biết khóc cho thân phận đời
Biết nơi tìm cách trả lời
Và anh còn biết lựa lời dối gian

Giả vờ như gã cao sang
Biết mưu mô để lợi mang cho mình
Khi anh đối diện tường minh
Để rồi chỉ thấy là mình mơ thôi

Biết nơi em muốn gọi mời
Thử lòng anh thể như lời chứng minh
Biết đưa em đến bến tình
Cho em vào giấc yên bình hoan ca

Biết đêm rồi sẽ nhạt nhoà
Thời gian cũng sẽ trôi qua đêm này
Biết nói gì
Với em đây
Nhưng anh vẫn biết tình ngày thêm sâu

Biết đường đi đến sang giàu
Và anh biết cách đề cao danh đời
Biết trần gian với luật chơi
Và anh còn biết xa rời thú vui
Anh quen tên cuộc chơi rồi


5.4.19