15.00
Nước: Mỹ
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Albert Goldbarth (1 bài)
- Glenn Frey (1 bài)
- Peggy March (1 bài)
- Aaron Fogel (1 bài)
- Yusef Komunyakaa (1 bài)
Tạo ngày 19/10/2018 09:49 bởi hongha83
Jim Natal (12/8/1948) là nhà thơ Mỹ, sinh ở Chicago, Illinois. Thơ ông đã xuất hiện trên nhiều tạp chí và tuyển tập. Sau 25 năm công tác với Liên đoàn bóng đá quốc gia, ông đã nhận bằng MFA từ Đại học Antioch Los Angeles năm 2005. Ông dạy sáng tác, sắp xếp các sự kiện văn học và với vợ, nghệ sĩ sách Tania Baban, điều hành Conflux Press, một nhà xuất bản sách giáo khoa chất lượng và sách thương mại. Ông hiện sống ở Los Angeles.

Tác phẩm:
- Memory and Rain (Red Hen Press, 2009)
- Talking Back to the Rocks
- In the Bee Trees