Dừng chân ghé đến thăm tôi
Những ngôi sao của bầu trời mênh mông
Trăng vào ngồi giữa sa-lông
Vây quanh sao nhỏ kết vòng đan hoa
Dịu dàng toả sáng hiền hoà
Đậm đà câu chuyện gần xa trên đời
Chợt dừng lời nói buông rơi
Hỏi sao, có biết nơi nào em ta
Trăng sao vội vã tản ra
Bốn phương tìm kiếm đâu là em yêu
Đường xa chắc hẳn vượt nhiều
Để trời mờ tối tiêu điều khóc than
Còn tôi dừng bút bên bàn
Viết lời từ biệt thế gian vui này
Cây đàn, tủ sách, thiếp đây
Chúa đang mắc nợ những ngày sống vui
Người tôi yêu dấu đâu rồi
Nàng tiên áo đỏ một thời vắng xa
Trăng sao mòn mỏi nhạt nhoà
Chắc không giúp nổi hai ta sum vầy
Quyết lòng từ giã nơi đây
Núi sông cũng vượt để ngày gặp em
Phải tự tìm thấy - chính anh...


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia (tuyển chọn và dịch), Đỗ Ngọc Việt Dũng, NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)