Tôi yêu đồ vật, những người bạn lặng thầm
Mọi người nghĩ chúng là những vật vô tri
Nhưng thực ra chúng vẫn sống và đang nhìn chúng ta
Như những con chó trung thành đau khổ
Vì không ai nói chuyện với chúng
Vì chúng ngại ngần không dám bắt chuyện
Chúng im lặng, đợi chờ, mong muốn
Được hàn huyên cùng chúng ta

Bởi yêu đồ vật
Nên tôi yêu cả thế gian này

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)