Mỗi chúng ta tự viết chống lại mình
Nhưng bằng lỗi lầm người khác

(Nicanor Parra)

Mỗi khi thở - ta tự chống lại mình
Bởi cuộc sống đã quá ư độc hại
Dẫu chúng ta chỉnh trang đời ưu ái
giới tính, thuỷ cơ, động lực linh tinh
máy tính não đồ toan tính, điều hành
Khớp bánh răng động cơ tim quay tít
Công suất cao hoàn hảo, tuyệt vời

Nhưng tất cả mọi yêu thích trên đời
và những gì gắn bó ta tha thiết
đang diễn ra từng giây từng phút
Lại đưa ta gần đến cái chết hơn
Chống lại mình bằng chính lỗi bản thân

Bạn hoảng à, còn mong muốn gì thêm
khi cháy hết ngọn lửa đang nồng ấm
Tuyệt vọng đốt lên màn đêm dầu cháy
Biến thành nhiệt năng, ánh sáng rọi xa
bỏ lại mai sau vương vấn tro tàn
Cháy - tự để một chân vào nghĩa địa
Chỉ người chết rồi mới không tự chống nhau


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia (tuyển chọn và dịch), Đỗ Ngọc Việt Dũng, NXB Hội Nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)