Xin dồn nhịp, trái tim ơi hãy đập
Rung mạnh trong tôi cho sự sống hồi sinh
Từ thân thể cuộn chảy nhanh dòng mật
và bơm rượu vang vào mạch máu đang sôi!


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia (tuyển chọn và dịch), Đỗ Ngọc Việt Dũng, NXB Hội Nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)