Sau cánh cửa đợi ta là thế giới
Thế giới “mất trình - thấy báo” của rơi
vĩnh cửu lo toan - vĩnh cửu thẩm tra
Những đứa trẻ học ra đi kiếm sống
Và suốt cuộc đời người lớn cố trở về


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia (tuyển chọn và dịch), Đỗ Ngọc Việt Dũng, NXB Hội Nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)