Chỉ phụ thuộc cốt lõi vào than chì
dù văn bản tổn thương hay ấn tượng
rất cứng rắn gạch xoá bao ảo tưởng
và lướt nhẹ nhàng mềm mại những cánh thư


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia (tuyển chọn và dịch), Đỗ Ngọc Việt Dũng, NXB Hội Nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)