Cùng cà phê sáng, các ngài ngồi gặm nhấm
bít tết máu tươi dòng tin báo mới tinh
Thế giới yêu ơi, hôm nay thấy thế nào?
Người vẫn sống và vẫn còn khoẻ mạnh?


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia (tuyển chọn và dịch), Đỗ Ngọc Việt Dũng, NXB Hội Nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)