Ngọn đá vút tầng không,
Hồ bát ngát xa trông.
Bốn phía dồn dập sóng,
Một ngọn trấn cuồng phong.
Triều lui còn đọng bóng,
Hoàng hôn ráng thêm hồng.
Một mình cao chót vót,
Chỉ mây trắng bạn cùng.


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)