Trong khoảnh khắc mắt lững lờ chậm chạp
Tình yêu thấm dần nhè nhẹ như không
Các em nhỏ của tôi ơi, chúng ta cùng chạy nhé
Ánh lửa hồng đang nở trên đôi má các em
Có lý do gì mà vội ngừng sớm thế?
Chúng ta hãy cùng nhau chạy thi nhé, nhanh lên
Gió thổi vù vù
Trong vạt áo măng tô, toàn thân như rực lửa
Gió tuyết đang thổi phù, phù...
Như mồi ngon đang lôi cuốn lũ cá vàng mới nở
Hỡi các trẻ thơ ơi, hãy như chiếc tàu hoả đỏ
Không cần biết gì hơn, hãy cùng chạy nhé, các em!


Nguồn: Nỗi nhớ quê hương (thơ), Jeong Ji-yong, NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)