Hôm qua đã một quả hồng
Hôm nay lại một quả hồng nữa a

Quạ đen ơi, chú quạ à
Sao còn đậu mãi cạnh nhà của ta

Anh của ta sẽ về mà
Để cho anh nếm hồng nhà ra sao

Bay đi, tắc tắc!
Huầy, huầy!


Nguồn: Nỗi nhớ quê hương (thơ), Jeong Ji-yong, NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)