Ai đang sống
ở phía núi bên kia?

Chim cúc cu trên sườn núi
hót suốt nửa ngày rồi

Ai đang sống
ở phía núi bên kia?

Chỉ có cây tứ quý
chạm vào nhau xào xạc rì rào!

Ai đang sống
ở phía núi bên kia?

Người buôn kim khâu thường ngày vẫn đến
Xuân đến rồi mà chẳng thấy đâu


Nguồn: Nỗi nhớ quê hương (thơ), Jeong Ji-yong, NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)