Để lại phía sau bản làng Seo-nang hơn mười lăm dặm
Đắp mộ em gái nhỏ trở về
Cứ mỗi bận, hàng năm, khi gió xuân thổi đến
Nhờ chú chim nhà rong chơi tìm kiếm
trồng cây hoa cho nở rộ rồi về


Nguồn: Nỗi nhớ quê hương (thơ), Jeong Ji-yong, NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)