Nơi mà anh tôi đã đi
Qua mặt trời lặn biển Tây xa vời
Anh đi, xa lắm lắm rồi
Không hay chốn ấy bầu trời ra sao
Màu như máu sợ biết bao!
Chiến tranh, hoả hoạn việc nào xảy ra


Nguồn: Nỗi nhớ quê hương (thơ), Jeong Ji-yong, NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)