Ta đã đặt hồn ta
nơi mảnh sao sa ngày ấy
Ngày sau muốn đến tận nơi để thấy
Háo hức, háo hức muốn đi
Thế mà bây giờ đã lớn thật rồi đây


Nguồn: Nỗi nhớ quê hương (thơ), Jeong Ji-yong, NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)