Gió
Gió
Gió

Gió có làm sướng tai ta?
Gió có làm mát mũi ta?
Gió có làm ấm tay ta?

Toàn thân ta đã đỏ dần lên rồi đó

Dù thế nào ta cũng chẳng sao đâu

Ôi, ôi, rét quá, ta phải chạy đi thôi!


Nguồn: Nỗi nhớ quê hương (thơ), Jeong Ji-yong, NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)