Người sống ở trên trời
buộc dải băng trên đầu

Người sống trên địa cầu
Ngang lưng đeo dây thắt

Người sống trong lòng đất
Buộc dây vào cổ chân


Nguồn: Nỗi nhớ quê hương (thơ), Jeong Ji-yong, NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)