Chú chiền chiện chíp cha, chíp chíp
Chào đón tôi, sau ba tháng rét cóng mùa đông...

Sao chú lại chơi đùa ở đó

Tôi mồ côi mẹ lớn lên
Chim chiền chiện chíp, chíp, chíp, chào tôi...

Sao chú lại chơi đùa ở đó

Suốt cả ngày xuân mặt trời chiếu thẳng
Tôi chơi một mình, bãi cát vắng, mình tôi


Nguồn: Nỗi nhớ quê hương (thơ), Jeong Ji-yong, NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)