Quân cờ vây
Chạm vào lòng bàn tay
Chắc là tốt đấy

Nhưng tôi
Đã ném ra giữa biển xanh

Quân cờ vây
Rơi ngược xuống biển
Chắc là điều kỳ lạ

Em bây giờ cũng vậy
Chạm vào anh như thế đủ rồi
Hãy kéo tai anh mà ném đi

Tôi, dù là tôi
Mà rơi nhào xuống biển
Chắc là thích lắm

Tâm hồn của quân cờ vây
cùng tâm tư tôi
Không ai biết được


Nguồn: Nỗi nhớ quê hương (thơ), Jeong Ji-yong, NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)