Tâm hồn đơn côi
Suốt cả ngày dài

Gọi biển...

Trên mặt biển
Bóng tối
lan dần


Nguồn: Nỗi nhớ quê hương (thơ), Jeong Ji-yong, NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)