Như đã hàng trăm năm
giấu mình trong đất sét hiện lên

Như con cua, bò ngang
Trườn về một phía

Dưới bầu trời xanh xa xa tròn vành vạnh
Bãi cát dài vô tận mênh mang


Nguồn: Nỗi nhớ quê hương (thơ), Jeong Ji-yong, NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)