Ào, ào, ào, ào, ào, tiếng vang lên đuổi chạy
Ào, ào, ào, ào, ào, xô vào không ngớt

Đêm khuya giấc ngủ chập chờn
Xa xa tiếng gầm vang gào thét

Biển sáng hôm nay
Nở bùng màu nho tím

Dạt dào, dào dạt, dạt dào, dào dạt, dạt dào
Các ngọn sóng múa tung lên như én liệng


Nguồn: Nỗi nhớ quê hương (thơ), Jeong Ji-yong, NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)