Ông nội tôi
Miệng ngậm tẩu thuốc
Đi ra cánh đồng
Dù ngày trời xấu
Cũng trở thành sáng sủa trong xanh

Ông nội tôi
Mặc chiếc áo tơi
Đi ra cánh đồng
Dù ngày nắng hạn
Trời cũng sẽ tuôn mưa


Nguồn: Nỗi nhớ quê hương (thơ), Jeong Ji-yong, NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)