Nhớ xưa tửu quán nơi này
Chúng ta thường đến nâng vài ly nhau
Hàng giờ cười nói thao thao
Và mơ ước những gì sau sẽ làm

Những ngày xưa đó bạn ơi
Nghĩ rằng sẽ mãi bên đời ta thôi
Ta ca, nhảy suốt cuộc đời
Sống cho cuộc sống mà đời ta mong
Đấu tranh không để bại vong
Chúng ta còn trẻ vững lòng vươn lên

Nhọc nhằn rồi cũng qua nhanh
Tiêu tan mộng ảo quẩn quanh tháng ngày
Nếu gặp nhau quán rượu này
Ta cùng cười nói vui vầy bên nhau

Những ngày xưa đó bạn ơi
Nghĩ rằng sẽ mãi bên đời ta thôi
Ta ca, nhảy suốt cuộc đời
Sống cho cuộc sống mà đời ta mong
Đấu tranh không để bại vong
Những ngày xưa ấy, ôi, lòng ta yêu…

Đêm nay đứng trước quán này
Không còn có vẻ như ngày đã qua
Mắt nhìn sao quá lạ xa
Thật tôi có phải đàn bà cô đơn

Những ngày xưa đó bạn ơi
Nghĩ rằng sẽ mãi bên đời ta thôi
Ta ca, nhảy suốt cuộc đời
Sống cho cuộc sống mà đời ta mong
Đấu tranh không để bại vong
Những ngày xưa ấy, ôi, lòng ta yêu…

Tiếng cười bên cửa quen nhiều
Tôi nhìn thấy bạn (và) nghe kêu tên mình
Già thêm nhưng vẫn là mình
Vì niềm mơ của lòng mình như nhau

Những ngày xưa đó bạn ơi
Nghĩ rằng sẽ mãi bên đời ta thôi
Ta ca, nhảy suốt cuộc đời
Sống cho cuộc sống mà đời ta mong
Đấu tranh không để bại vong
Những ngày xưa ấy, ôi, lòng ta yêu…


26.10.16