Họ đem xe tặng cho em
Với đồ trang sức lại kèm áo lông
Còn anh thì chắc là không!
Người ta mang của cải chồng dưới chân
Còn đưa em đến cung trăng
Anh thì em biết chắc rằng là không!

Mỗi khi họ gọi cho em
Bảo rằng em đẹp như tiên giáng trần
Còn anh thì chẳng một lần
Người ta cầu khẩn ân cần vì em
Nhưng là vô nghĩa với em
Chắc anh cũng biết người em yêu rồi

Anh
thì cũng một đàn ông
Như bao người khác
Chứ không lạ gì
Và như
là bạn cố tri
Nên em tha thứ chỉ vì yêu anh
Còn anh thì chẳng bao giờ

Người ta vẽ chuyện say mơ
Em thì cũng chỉ giả vờ ngu ngơ
Với anh thì chẳng bao giờ
Họ còn thề sẽ tôn thờ không ngơi
Từ đây cho đến cuối đời
Biết anh thì chẳng rỗi hơi bao giờ!

Và khi nói chuyện tình yêu
Họ thường trau chuốt thật nhiều ý thơ
Riêng anh thì chẳng bao giờ
Em thì cũng chỉ hững hờ thế thôi
Dù cho họ có xa rời
Em không màng đến trăng nơi chốn nào
Cũng không hối tiếc gì đâu!


8.3.19