Vua sư tử đã già cốc đế
Hết hơi rồi còn bị đau xương
Rõ ràng ý muốn quốc vương
Muôn dân nỗ lực tìm phương thuốc thần
Ngăn chặn tuổi già đang lấn tới
Ai bảo không là tội dối vua
Loài nào có các danh sư
Đều phải tiến cử không trừ một ai
Ngự y cả một hàng dài
Nhiều loài dâng nộp những bài thuốc hay
Sân rồng cáo chẳng vãng lai
Nằm nhà không muốn đi giây chuyện người
Sói vào cung đem lời sầm tấu
Rỉ tai vua nói xấu bạn mình
Những muốn hun khói gia hình
Sư tử triệu cáo tới trình diện ngay
Chàng đành phải đến nơi đây
Và biết chuyện này do sói gây ra
Tâu quốc vương - Cáo ta bèn nói
Xin Ngài đừng bắt tội oan thần
Đã chậm trễ đến vấn an
Sức khoẻ ngài ngự, lo toan việc cầu
Thần cũng mong góp phần đáng kể
Được nâng cao sức khoẻ mình rồng
Nên lâu nay vẫn ruổi rong
Sưu tầm thuốc quý có trong muôn loài
Thần cũng gặp các ngài hiền triết
Các chuyên gia hiểu biết vấn đề
Thần đã nói cho họ nghe
Sức khoẻ bệ hạ nhìn về tương lai
Họ nhất trí là Ngài chỉ thiếu
Thiếu nhiệt do suy yếu tuổi già
Cần một sói đem lột da
Tấm da bốc khói, tấm da nóng già
Đem trùm lên trên da bệ hạ
Bí mật này phép lạ hồi xuân
Quan sói là bậc trung thần
Hiến da làm áo góp phần mới yên
Vua khoái lệnh lột liền tại chỗ
Da sói đây đem phủ lên người
Còn thì chế biến xong xuôi
Dâng lên ngài ngự ngon xơi bữa chiều

Cận thần lui tới trong triều
Gần vua chớ có đặt điều hại nhân
Tai hoạ gấp bốn lần hạnh phúc
Nói xấu người thu được chi đâu
Là quan là nghề trước sau
Không hề tha thứ cho nhau điều gì


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)