Le lion abattu par l’homme

On exposait une peinture,
           Où l’Artisan avait tracé
           Un Lion d’immense stature
           Par un seul homme terrassé.
           Les regardants en tiraient gloire.
Un Lion, en passant rabattit leur caquet.
          Je vois bien, dit-il, qu’en effet
           On vous donne ici la victoire:
           Mais l’Ouvrier  vous a déçus:
           Il avait liberté de feindre.
Avec plus de raison nous aurions le dessus,
       Si mes Confrères savaient peindre.


Dựa theo truyện của Ésope.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Lý

Người ta mang trưng bày
Một bức tranh khá đẹp
Hùng sư to khôn tầy
Bị một người quật chết
Kẻ đứng xem tự đắc
Một Sư Tử chợt qua
Khiến họ bặt lời ca
Mãnh Sư lên tiếng nói:
“Lũ bay cảm thấy khoái
Vì đã thắng trong tranh
Nhưng thằng thợ vẽ ranh
Đã đùa bay trâng tráo
Múa bút hắn vẽ láo
Nếu họ Sư nhà ta
Mà biết hoạ như người
Thì bao giờ cũng thắng thôi
Thế mới là đúng lẽ đời xưa nay”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh

Người giết Cọp

Trên bức vách có tranh lạ kiểu
Khen thợ đâu cũng khéo vẽ vời
Một con Cọp lớn tuyệt vời
Mà ra chỉ có một người giết xong
Kẻ đứng ngắm thôi cùng tấm tắc
Cọp đâu qua, lập tức im mồm
Cọp rằng: "Cứ đó ta nom
Thì ra người khoẻ hơn hùm chẳng sai
Nhưng thợ vẽ điêu tai quá đỗi
Bút có quyền tả dối sự đời
Ví dầu Cọp biết vẽ vời
Tranh này hẳn khác, cảnh thời không ngoa"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
15.00
Trả lời