14.00
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: thơ thiếu nhi (1422) thơ ngụ ngôn (266)

Đăng bởi karizebato vào 08/05/2009 03:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 16/05/2009 22:52

La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf

Une Grenouille vit un Boeuf
Qui lui sembla de belle taille.
Elle, qui n’était pas grosse en tout comme un oeuf,
Envieuse, s’étend, et s’enfle et se travaille,
Pour égaler l’animal en grosseur,
Disant: “Regardez bien, ma soeur;
Est-ce assez? dites-moi: n’y suis-je point encore?
Nenni - M’y voici donc? - Point du tout. M’y voilà?
- Vous n’en approchez point. “La chétive pécore
S’enfla si bien qu’elle creva.

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages.
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs,
Tout prince a des ambassadeurs,
Tout marquis veut avoir des pages.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh

Con nhái nom thấy con bò
Hình dung đẹp đẽ mình to béo tròn
Nhái bằng quả trứng tí hon
Lại toan cố sức bằng con bò vàng
Ngậm hơi, cổ bạnh, bụng trương
Kêu: Chị em đến xem tường cho ta
Đã bằng chưa, chị trông, nà!
Bạn rằng còn kém - Nhái đà phồng thêm
Hỏi rằng: Được chửa, chị em?
Đáp rằng: Chưa được, phồng thêm ít nhiều!
- Chị ơi còn kém bao nhiêu?
Bạn rằng: - Còn phải phồng nhiều, kém xa!
Tức mình chị nhái oắt ta
Lại phồng bụng quá vỡ ra chết liền
Ở đời lắm kẻ thật điên
Sức hèn lại muốn tranh tiên với người
Dại thay những lối đua đòi
Vinh gì cuộc rượu trận cười mà ganh
Để cho cơ nghiệp tan tành


Nguồn: Nguyễn Văn Vĩnh, Thơ ngụ ngôn La Fontaine, Cảo thơm, 1970
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đình

Ếch muốn to bằng Bò

Ếch kia nom thấy chú Bò
Trước con mắt Ếch, Bò to kếch xù
Cái thân Ếch bé như quả trứng
Lại muốn trương cho xứng với Bò
Cố phình, cố phệnh cho to
Phình xong, bảo bạn: "Thử so xem nào
Đã to chửa? Nói tao nghe thử
Bằng Bò chưa? Đã đủ hay chưa?"
"Cóc bằng!" Tiếng chị em thưa
Ếch ta lại cố: "Đấy, vừa bằng chăng?"
Chị em bảo: "Khó bằng Bò được!"
Ếch lại rằng: "Đến lúc bằng đây!"
Chị em cứ bảo: "Này! Này!
Còn thua xa lắm, sức mày đừng mong!"
Cái con vật gầy nhong lại cố
Phình, phình thêm đến... vỡ bụng kềnh!

Ngẫm trong thế sự chúng mình
Dại như cái Ếch thật tình thiếu đâu!
Trưởng giả muốn ra màu vương giả
Học công khanh xây cả đền đài
Tiểu vương đặt sứ cho oai
Tước hầu cũng muốn lắm trai thị đồng


Nguồn: Ngụ ngôn chọn lọc La Fontaine, NXB Văn học, 1985
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Khắc Siêm, Hà Khắc Nguyện

Ếch muốn to bằng bò

Bằng quả trứng thân hình con Ếch
Lại ước mong lớn hệt như Bò
Cầm hơi, bụng bạnh, cổ xo
Kêu bạn: "Coi hộ tôi to mức nào
So Bò mộng tôi hầu bằng đấy!
Bạn đáp rằng: "Chị hãy thua xa
Trăm phần khó có lấy ba
Gắng nhiều, cố nữa, hoặc là được chăng"
Ếch hít mạnh, bỗng "băng" một cái
Kết liễu đời ngu dại bon chen

Trên đời nhiều kẻ như trên
Cái thân hầu tước, tùy viên muốn đầy
Nhỏ mà ham lớn nhìn đây...


Nguồn: Ngụ ngôn La Fontaine, NXB Tân Văn, 1992
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Khắc Siêm, Hà Khắc Nguyện

Ếch bằng quả trứng tí teo
Lại toan gắng lớn để theo kịp Bò
Cầm hơi, bạnh cổ, bụng xo
Phồng mang, trợn mắt, nín ho, gồng mình
Nổi bắp thịt, dãn đường gân
Kêu to: "Bạn hỡi, nhận chân cho nào
Rằng em đã lớn mức nào
So với Bò mộng thiếu bao lăm phần?"
Bạn rằng: "Nói thật, bạn thân
Cố trăm lần nữa mới mong kịp Bò"
Ếch khùng không biết so đo
Vỡ bụng khi gắng phồng to, chết liền

Ở đời có lắm đứa điên
Cái thân hầu tước, tùy viên muốn đầy
Nhỏ mà ham lớn nhìn đây


Nguồn: Ngụ ngôn La Fontaine, NXB Tân Văn, 1992
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chung Hữu Thế

Một con Ếch nhìn con Bò đực,
Tướng vặm vở, vai ngực nở nang,
Ði đứng oai vệ gọn gàng,
Thích chí, Ếch muốn sẵn sàng tranh đua.
Thân hình nó to bằng quả trứng,
Cố phình lên tương xứng với Bò.
Nhờ một người bạn phụ lo
Vai trò giám khảo, phê cho công bình.
Nó la lớn: “Ớ, nầy hỡi bạn,
Bụng tôi phình, hết hạn to rồi,
Bằng chưa?” – “Còn nhỏ, bạn ôi!”
“Lớn thêm chút nữa?” – “Chao ôi, chưa bằng!”
Ếch cố gắng phình thêm, thêm nữa,
Bạn cứ đáp: “Vẫn chửa thấy gì!”
- “Hơn chưa, nói lẹ lên đi?”
Bỗng “đùng”, tiếng nổ, bụng xì, vỡ tung!
Ếch bỏ mạng thật là khờ dại:
Ráng đến đâu cũng phải thua Bò.
Ích gì chi tiết nhỏ, to,
Mà cố tranh đấu, rõ trò u mê!

Thế gian đầy kẻ khờ như Ếch,
Mải đua đòi nên chết thảm thương.
An phận: hạnh phúc trăm đường,
Thong dong tự tại, là phương thuốc thần.

tửu tận tình do tại
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời