Như hai vị thánh con
Cậu mèo và anh cáo
Cùng nhau đi hành hương
Một cặp giả ngoan đạo
Giả đạo đức, lừa đảo
Trên suốt chặng đường dài
Thấy phô mai thì nhai
Gặp gà vịt thì quật
Cứ mạnh ai nấy làm
Lộ trình xa tít tắp
Cất bước mãi cũng nhàm
Cả hai bèn cãi cọ
Để rút ngắn đường đi
Cãi cọ tới cứu nguy
Không thì chỉ ngủ khì
Chúng gào khản cả cổ
Rồi bàn chuyện của nhau
Cáo bảo mèo như sau:
"Cậu tưởng cậu khôn khéo
Thử hỏi bằng tớ chưa?
Tớ có trăm mẹo lừa"
"Tớ chỉ có một mẹo
Mèo đáp - nhưng chắc rằng
Giá trị bằng cả ngàn"
Lại thi nhau cãi cọ
Về chuyện có hay chăng
Đến khi gặp chó săn
Cả hai mới im miệng
"Này bạn - mèo lên tiếng
Hãy lục tìm trong dạ
Trong đầu óc xảo trá
Xem mẹo gì chắc ăn
Còn đây là của tớ"
Dứt câu mèo nhanh chân
Trèo lên cây liền đó
Cáo giở cả trăm phương
Chui vào trăm hang hốc
Trăm lần làm lạc đường
Cả đàn chó lùng sục
Mà không thể tìm được
Một nơi ẩn náu nào
Khói cứ thế hun vào
Đàn bátxê bủa lưới
Cáo vừa ra khỏi hang
Hai con chó lẹ làng
Cùng một lúc nhảy tới
Chẹt cổ cáo chết ngay

Quá nhiều mưu thường hay thất bại
Mất thời gian chọn mãi mưu nào
Lại còn đem thử xem sao
Việc gì cũng muốn lao vào làm luôn
Chỉ một mưu tốt là hơn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)