Le coq et le renard

Sur la branche d’un arbre était en sentinelle
Un vieux Coq adroit et matois.
Frère, dit un Renard adoucissant sa voix,
Nous ne sommes plus en querelle:
Paix générale cette fois.
Je viens te l’annoncer; descends que je t’embrasse;
Ne me retarde point, de grâce:
Je dois faire aujourd’hui vingt postes sans manquer.
Les tiens et toi pouvez vaquer,
Sans nulle crainte à vos affaires:
Nous vous y servirons en frères.
Faites-en les feux dès ce soir,
Et cependant, viens recevoir
Le baiser d’amour fraternelle.
Ami, reprit le Coq, je ne pouvais jamais
Apprendre une plus douce et meilleure nouvelle
Que celle
De cette paix;
Et ce m’est une double joie
De la tenir de toi. Je vois deux Lévriers,
Qui, je m’assure, sont courriers
Que pour ce sujet on envoie.
Ils vont vite, et seront dans un moment à nous.
Je descends: nous pourrons nous entre-baiser tous.
Adieu, dit le Renard, ma traite est longue à faire,
Nous nous réjouirons du succès de l’affaire
Une autre fois. Le Galand aussitôt
Tire ses grègues, gagne au haut,
Mal content de son stratagème;
Et notre vieux Coq en soi-même
Se mit à rire de sa peur
Car c’est double plaisir de tromper le trompeur.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh

Trên cành cây con gà trống đậu
Đã khôn ngoan lại láu việc đời
Hồ ly đến ngọt mấy lời:
- Đôi ta hết giận, tới thời hòa an
Nay trong khắp thế gian thân ái
Tình anh em tôi lại thưa anh
Xuống đây hôn cái tỏ tình
Trăm nơi còn phải chạy nhanh mới cùng
Rầy mặc sức vẫy vùng đi lại
Tôi với anh hết hại lẫn nhau
Từ đây anh chớ lo âu
Khi nào có việc muốn cầu đến em
Gọi một tiếng ngày đêm cũng lại
Xuống đây hôn gọi ngãi đồng-bào
Gà rằng: - Mầng rỡ xiết bao!
Tin này biết lấy cách nào tỏ vui?
Lời anh nói thì tôi thêm trọng
Kìa ngó xa thấy bóng chó săn
Hai anh đương chạy tới gần
Ý chừng cũng một tin thân ái này
Đợi tôi đó xuống ngay lập tức
Để bốn ta cùng được hôn nhau...
Hồ ly nghe chửa dứt câu
Vội vàng một mạch cắm đầu chạy nhanh
- Thôi anh nghỉ để dành khi khác
Kẻo em còn chạy các nơi xa
Nói rồi cẳng bốn chân ba
Nghĩ mưu không đắt, Hồ ta giận mình
Gà thấy hắn thất kinh đắc ý:
Lừa thằng gian thích chí dường bao!


Nguồn: Nguyễn Văn Vĩnh, Thơ ngụ ngôn La Fontaine, Cảo thơm, 1970
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đình

Gà và cáo

Chăm chăm đứng gác trên cành
Một anh gà trống tinh nhanh lõi đời
Cáo dịu giọng ngỏ lời: "Bạn thiết!
Xóa hiềm xưa, ta kết thân tình
Từ nay chung sống hòa bình
Báo tin bạn biết, ta mình bắt tay
Xuống nhanh bạn, chớ chầy, chớ chậm
Tôi còn đi trăm trạm loan tin
Mừng nhà anh hết lo phiền
Từ nay làm lụng bình yên như thường
Chúng tôi giúp coi đường ruột thịt
Đốt pháo hoa thết tiệc tối nay
Giờ thì xin hãy xuống ngay
Cho tôi hôn cái, giãi bày tình riêng"
Gà trống đáp: "Bạn hiền tôi hỡi!
Ôi! Nghe tin phấn khởi vô cùng!
Hòa bình! Êm ái sống chung
Tin mừng còn có tin mừng nào hơn!
Mừng này lại được nhân gấp bội
Bởi chính anh thân tới giao hoan
Kìa tôi thấy cặp chó săn
Từ xa chạy lại, chắc loan tin này
Ồ! Chúng chạy như bay sắp tới
Tôi xuống đây! Cả tụi vui chung"
Cáo rằng: "Tạm biệt bạn lòng
Tôi còn phải chạy cho xong đường dài
Mừng thắng lợi, nay mai cũng được
Xin hẹn nhau lần khác, chào anh!"
Và chàng phong nhã chuồn nhanh
Cao bay xa chạy, bực mình mưu tong
Khoái vì nỗi hãi hùng của Cáo
Gà già thầm cười nhạo hắn ta
Rõ ràng Cáo mắc mưu Gà
Lừa quân lừa đảo, vui mà gấp đôi


Nguồn: Ngụ ngôn chọn lọc La Fontaine, NXB Văn học, 1985
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Khắc Siêm, Hà Khắc Nguyện

Gà trống và cáo

Gà trống già cành cao đương đỗ
Chú Cáo rừng đến ngỏ tình thân:
- Nghịch thù tôi chú đâu còn
Hòa bình nay giữa bà con chúng mình
Hãy xuống đây tỏ tình huynh đệ
Ôm hôn nhau thân kể từ đây
Tôi còn lắm việc hôm nay
Đường xa trăm dặm nội ngày phải qua
Ngay chiều nay gần xa bạn báo
Cáo và Gà đã tạo tình thương
Xin đừng sợ sệt vấn vương
Xuống tôi hôn để tỏ lòng thiết tha
Gà trống vội giả vờ vui sướng:
- Mừng biết bao! Mong luống bao ngày!
Hòa bình thực có từ nay
Lại do bạn nói, vui này vui sao!
Đôi chó săn đương lao đầu tới
Chắc tìm tôi để nói tin vui
Đứng yên bạn hãy chờ tôi
Bốn ta xum họp hôn môi "Hòa bình"
- Thôi bái biệt thực tình tôi vội
Cuộc vui này tái hội xin ghi
Nói xong bốn cẳng Cáo phi
Giận rằng mưu kế hết khi gặp thời
Thoát nguy Gà cất tiếng cười
Đã lừa được gã lừa người thú thay!


Nguồn: Ngụ ngôn La Fontaine, NXB Tân Văn, 1992
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chung Hữu Thế

Ðứng trên cây, một con Gà Trống
Có trách nhiệm trông ngóng, canh chừng
Ðánh hơi, Chồn đến chào mừng,
“Chúng ta cương quyết phải ngừng hại nhau.

Mối thù xưa hôm nay chấm dứt,
Anh em ta hợp lực đắp xây,
Hạnh phúc miên viễn từ đây,
Thái bình chung hưởng, vui vầy đệ huynh

Hãy bước xuống, đôi ta đàm đạo,
Bạn và tôi cố tạo tình thương.
Mặt mừng, tay bắt, hỗ tương,
Xoá bỏ oán cũ, đừng vương nghi ngờ”

Gà mừng rỡ, gáy to, vỗ cánh,
“Tin vui này quý sánh hơn vàng,
Bỏ đi dĩ vãng phũ phàng,
Ðồng tâm hiệp lực, hưởng màn vinh quang.

Kìa tôi thấy có hai bạn mới,
Cặp chó săn chạy tới nhập đoàn.
Trẻ trung quắc thước lẹ làng,
Chỉ trong giây phút đôi đàng gặp nhau.”

Chồn nghe qua, giựt mình sợ hãi
“Giã từ anh, tôi phải gấp đi,
Thu xếp vài việc li ti
Hẹn anh hôm khác, cần chi sẽ bàn”

Chồn cút mất, Gà cười khoái chí,
Sung sướng vừa đấu trí, giải khuây.
“Mi tưởng gạt được ta đây,
Không ngờ bị gạt, vác thây chạy dài.

Cặp chó săn do ta tưởng tượng,
Ðánh lừa mi, lạc hướng cười chơi,
Việc đời chìm nổi, chơi vơi,
Gạt người, người gạt, trò đời trả vay!”

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Minh Ký

Con gà với con chồn

Trên nhành nọ, gà nhà đứng gáy;
Dưới bụi kia chồn thấy chạy ra.
Lại gần nói ngọt cùng gà:
“Oán cừu thôi bỏ thuận hoà thì hay.
Đấy dễ xuống, xuống đây hun hít:
Đây khó lên vô ích leo trèo.
Đường hai mươi trạm lần theo,
Hôm nay ruổi hết ải đèo quản chi.
Đàng lui tới, đừng nghi chớ ngại,
Bề giúp nhau trọn ngãi vẹn nhân.
Tối nay đèn thắp vui mầng;
Song chừ hãy xuống một lần chịu hun.
Gà lanh đáp: Tâm trung khoái lạc,
An nhàn nầy, khao khát lâu nay.
Bổn thân ngươi tới cho hay,
An kia đã một, vui nầy là hai.
Mắt trông thấy chó vài con đến;
Tai vẳng nghe họ khiến đem tin.
Chó săn ruổi lẹ quá kinh!
Chạy trong giây phút tới mình chẳng xa.
Chờ đây xuống, đôi ta hun hít;
Kẻo bấy lâu, những mích lòng nhau.
Chồn rằng: Thôi để kỳ sau;
Đường trường diệu vợi phải mau chơn dời.
Khi khác đã, vui chơi một chuyến,
Chớ phen nầy chẳng tiện nói dai.”
Chàng va lật đật chạy dài,
Tức mình mình chịu gạt ai ai lầm.
Gà già khoái, cười thầm chồn trẻ,
Lòng càng vui, gạt kẻ dối đời.
Điếm còn mắc điếm nực cười,
Ăn ngay ở thật hơn người tà tây.


Nguồn: Trương Minh Ký, Fables de la Fontaine. Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ, Nhà in Guilland et Martinon, 1884
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhác trông vắt vẻo trên cành
Anh chàng Gà Trống tinh nhanh lõi đời,
Cáo kia đon đả ngỏ lời:
“Kìa anh bạn quý, xin mời xuống đây
Để nghe cho rõ tin này
Muôn loài mạnh yếu từ rày kết thân
Lòng tôi sung sướng muôn phần
Báo cho bạn hữu xa gần đều hay
Xin đừng e ngại, xuống đây
Cho tôi hôn bạn, tỏ bày tình thân.”

Nghe lời Cáo dụ thiệt hơn
Gà rằng: “Xin được ghi ơn trong lòng
Hoà bình gà cáo sống chung
Mừng này còn có tin mừng nào hơn
Kìa, tôi thấy cặp chó săn
Từ xa chạy lại, chắc loan tin này.”
Cáo nghe, hồn lạc phách bay
Quắp đuôi, co cẳng chạy ngay tức thì.
Gà ta khoái chí cười phì:
“Rõ phường gian dối, làm gì được ai.”

Hà Vũ
15.00
Trả lời