Diều hâu tên trộm hiển nhiên
Từng gây náo động cả miền kề bên
Thấy nó là trẻ kêu lên
Tên này đang đói vớ liền sơn ca
Cô chim nhỏ xin tha sinh mạng:
"Ngài xơi chi cái hạng như tôi
Chỉ có tiếng hót mà thôi
Đây là bài hát xin mời Ngài nghe
Kể dục vọng của Tê-rê"
"Tê-rê? Cô muốn nói về món ăn
Dành riêng cho họ hàng nhà tớ?"
"Không đâu, là vua đó Ngài ôi
Lửa lòng ham muốn sục sôi
Tội ác của hắn làm tôi run hoài
Xin hót ngay một bài hay nhất
Nghe nó xong Ngài chắc thích thôi"
"Chuyện này quả không ổn rồi
Một đang đói bụng, một thời muốn ca
Cho nhau nghe toàn là âm nhạc"
"Giọng tôi ngân giữa các vương triều"
"Vua nào vớ được mà chiều
Cô có thể kể những điều mê ly
Diều hâu thì nó cười khì:
Khi bụng đã đói làm gì có tai"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)