Le renard et le buste

Les Grands, pour la plupart, sont masques de théâtre;
Leur apparence impose au vulgaire idolâtre.
L’âne n’en sait juger que par ce qu’il en voit:
Le Renard, au contraire, à fond les examine,
Les tourne de tout sens; et, quand il s’aperçoit
           Que leur fait n’est que bonne mine,
Il leur applique un mot qu’un Buste de héros
           Lui fit dire fort à propos.
C’était un Buste creux, et plus grand que nature.
Le Renard, en louant l’effort de la sculpture:
«Belle tête, dit-il, mais de cervelle point.»

Combien de grands Seigneurs sont Bustes en ce point!


Dựa theo truyện của Esope.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đình

Làm quan lớn có đeo mặt nạ
Cái mã ngoài may doạ thằng ngây
Lừa ngu tin cái bề ngoài
Cáo khôn trái lại xét soi đến cùng
Xoay mọi mặt khi trông thấy rõ
Thấy loè đời ở bộ mặt thôi
Cáo ta nhắc lại những lời
Nó dùng phê tượng một ngài lừng danh:
Cũng là tượng, rỗng tuênh rỗng tuếch
Cũng to hơn người thiệt rất nhiều
Khen tài tạc tượng cao siêu
Cáo rằng: “Đầu bảnh, phải điều óc không”

Đại thần giống tượng, khối ông


Nguồn: Ngụ ngôn La Phông Ten, NXB Giáo dục, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

La Fontaine

Câu 5: Xoay mọi mặt, khi trông thấy rõ

Câu 8: Nó dùng phê tượng một ngài lừng danh:


Nguồn: Ngụ ngôn chọn lọc La Fontaine, NXB Văn học, 1985
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh

Chó sói và bức tượng

Danh tiếng chẳng qua hề vẽ mặt
Cái dềnh dàng rối mắt thằng ngây
Lừa kia chỉ biết nhìn ngay
Sói kia thóc mách tính hay xét cùng
Trước sau nhìn, thủy chung cặn kẽ
Cái hư danh ai hễ ở ngoài
Thì y lập tức chê bai
Chuyện xưa có tượng anh tài một pho
Pho tượng ấy dẫu to nhưng rỗng
Sói nhìn khen thợ dụng tinh công
Đầu to mà óc thì không!

Đại danh lắm bậc tượng đồng khác chi!


Nguồn: Nguyễn Văn Vĩnh, Thơ ngụ ngôn La Fontaine, Cảo thơm, 1970
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
15.00
Trả lời