Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Olympia Alberti (3 bài)
- Carmen Alberny (1 bài)
- Mireille Gansel (5 bài)
- André Velter (3 bài)
- Christophe (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Bằng Việt (1 bài)
Tạo ngày 26/11/2018 07:31 bởi hongha83
Jean-Luc Wauthier (1950-2015) là nhà thơ, nhà văn và nhà phê bình người Bỉ, sinh ở ở Charleroi. Ông tốt nghiệp khoa Triết học và Văn chương tại Đại học Liège năm 1973 và dạy văn chương tại Trường Cao đẳng Spaak ở Brussels, là giảng viên sáng tác thơ tại Đại học Châu Âu, Brussels, biên tập viên tạp chí Nhà thơ (Journal des Poètes). Ông đã xuất bản khoảng hai mươi cuốn sách gồm thơ, truyện ngắn, tiểu luận, tiểu thuyết. Năm 1998, ông nhận được giải thưởng quốc tế Lucian Blaga do Trung tâm Văn hoá Rumani trao tặng cho tất cả các tác phẩm thơ của ông, cũng như Giải thưởng René Lyr năm 1993, Giải thưởng Gauchez-Philippot năm 2001 và Giải thưởng Menada (Macedonia) và Virgile (Paris) vào năm 2009 và 2010. Tháng 12 năm 2003, Nhà xuất bản l’Arbre à Paroles (Amay, Bỉ) đã phát hành lại tất cả tác phẩm thơ của ông được xuất bản từ năm 1976 đến năm 1993 với tựa đề Fruits de l’ombre.