"Ngươi làm gì?" Xin lỗi ông bạn,
Ngài đói, ngài đang ăn,
Ngài không muốn bị làm nô lệ
Để cho ai xỏ mũi mà lôi
Thế là tốt, thế mới ra người!
Nhưng nếu ai giết tôi đây, ông bạn tôi ơi,
Thì tất cả chúng tôi đều nghĩ
Ngài cũng sẽ bị khử đi như thế,
Mày có hiểu lôgic của ta chăng?
Nền Cộng hoà muôn năm!

Đứng vào tường!
Viên đội nói,
Miệng nhồm nhoàm,
Rượu nốc mãi,
Đứng vào tường!


"Ngươi làm gì?" "Người các ông cả đấy,
Tôi là giáo sĩ ở Xanh-Béc-na,
Tôi cần phải thoát ra
Đã tám ngày nấp trong tù"
"Ngươi làm gì?" "Chà! chỉ là việc nhỏ,
Đói khổ với nhiều con thôi,
Đã đến lúc cần nghỉ ngơi,
Lão bảy chục tuổi rồi,
Thôi, đi cho mãn kiếp,
Bắn nhanh cho lão chết"

Đứng vào tường!
Viên đội nói,
Miệng nhồm nhoàm,
Rượu nốc mãi,
Đứng vào tường!


"Ngươi làm gì?" "Đây hai danh sách
Với trên hai trăm đứa côn đồ,
Đàn bà, trẻ con và đảng viên cộng sản,
Cả bầy làm loạn, ngài bắn cho".
"Ngươi làm gì?" "Tôi là vợ goá
Của viên đội chết trận Buốc-giê,
Ông cầm lấy cái này làm chứng:
ÔNg nhìn giúp cho, nghe"
"Trên tay tôi còn đính
Một tấm băng tam tài."

Đứng vào tường!
Viên đội nói,
Miệng nhồm nhoàm,
Rượu nốc mãi,
Đứng vào tường!


Ngươi làm gì?" "Bốn vết thương
Bốn trận đánh và hai lần phép
Tôi cho chúng những đòn khủng khiếp
Tôi, người Lo-ren... đã được báo thù!"
"Còn tôi, trước ở trạm cứu thương lưu động
Đàn bà không đánh nhau.
Và tôi săn sóc không phân biệt ai đâu.
Cả binh sĩ và những người Công xã".
"Ô-guýt là tên tôi
Mười ba tuổi chẵn rồi."

Đứng vào tường!
Viên đội nói,
Miệng nhồm nhoàm,
Rượu nốc mãi,
Đứng vào tường!


"Ngươi làm gì?" "Chao! tôi chết mất
Một tên lính chừng nốc quá say
Đã giết chết cha tôi trước cửa
Khóc cha mình là tội của tôi đây
"Ngươi làm gì?" "Này cái thây dơ bẩn
Hãy chọc da tao ngay
Vì nghề tao sinh sống
Nhờ vào súng hoả mai
Một phát, cho mày lên chầu giời!
Một phát, chào: Muôn năm Công xã!

Đứng vào tường!
Viên đội nói,
Miệng nhồm nhoàm,
Rượu nốc mãi,
Đứng vào tường!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)