Vì chút tình yêu tôi sẵn lòng tới tận cùng thế giới
Đầu phơi trần và chân đất bước đi
Trên giá băng - hồn mãi mãi tháng năm
Trong bão tố - vẫn ngân vang tiếng sáo
Giữa sa mạc - trái tim tràn sương ngọc
Vì chút tình yêu tôi sẵn lòng tới tận cùng thế giới
Như ai kia đang cầu xin và hát ở bên thềm


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia, Đỗ Ngọc Việt Dũng tuyển chọn và dịch, NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)