Như tiếng vang của kèn, trống, chuông ngân
Như thác nước ngàn đời trút, đổ
Như tiếng gầm lúc đói mồi sư tử
Vũ bão cánh chim, tiếng gào thét triệu người

Ở nơi đây nghìn âm điệu ngang trời
Đâu đó vang lên, gọi rừng cây gào thét
Và từ bản hợp ca mây giông, bão táp
Tiếng vọng vang lên từ chốn cao sang

"Ta là vô tận, bản giao hưởng huy hoàng
Hơi thở Chúa cùng gió hoà âm sắc
Trong trận đấu rền vang hai trái tim rạo rực

Ta là ngày lễ thánh chẳng tàn lụi, tan hoang
Chỉ hãi hùng nhà thơ thèm ngực - ly ta uống
Rồi nhòm vào đáy khe sâu vô tận chẳng thôi


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia, Đỗ Ngọc Việt Dũng tuyển chọn và dịch, NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)