Trước đây tôi thường thấy
giờ đây tôi nhớ lại
tượng thiên thần trên mộ
lặng im canh bầy ong.

Hôm qua gió làm đổ
rơi vỡ giơ xương sườn
như chiếc trực thăng chết
phơi ra những lò xo

Có một lần chim bay đến
cái con chim kỳ lạ
góp lại thành bốn người:
Thiên thần, ngôi mộ, con chim và tôi.


Nguồn: Làm thi sĩ (Tuyển thơ & hồi ký), Jaroslav Seifert, NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)