Anh đã hôn em lên môi hay trán
em có biết đâu
- chỉ thoảng tiếng ngọt ngào dịu êm
và màn đêm thẳm sâu
Bao bọc tuyệt vời ngợp ngạp hàng mi

Em hôn trán anh khi đang vội vã đi
vị hương dạt dào truyền qua hơi thở
khiến lòng em mê muội
nào em có biết đâu

- chỉ thoảng tiếng ngọt ngào dịu êm
và màn đêm thẳm sâu
Bao bọc tuyệt vời hàng mi ngợp ngạp
Em đã hôn anh lên trán hay làn môi?


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia, Đỗ Ngọc Việt Dũng tuyển chọn và dịch, NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)