Con diều hâu nhào xuống, lao thẳng vào ngực tôi
như lao vào vách đá
Có thể nó tự sát

Nó biết trong ngực tôi là bầu trời
thuộc về nó


Nguồn: Lời từ biệt và chiếc khăn voan (thơ Tiệp), Dương Tất Từ tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)