Có thể tôi đã hồi sinh
một nhúm từ ngữ tầm thường
để chúng sống cuộc đời của mình
Giờ đây tôi còn phải đánh thức ngọn lửa
để nó sưởi ấm những trái tim lạnh giá


Nguồn: Lời từ biệt và chiếc khăn voan (thơ Tiệp), Dương Tất Từ tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)