Tôi không mang danh bạ điện thoại trong đầu
Tôi yêu những vật bình thường
Con dế trong cỏ
Lọ hoa sành
Ngọn lửa hồng
Hòn đá rơi thành vòng tròn trên mặt nước

Tôi không coi trọng nghi thức địa vị và bằng sắc
Tôi thích những gì có trọng lượng
Có màu sắc và không trống rỗng
Tôi ưa thạch anh trong sắt và đồng
Lời nói không có dấm hoặc đường
Câu trả lời không quanh co lẩn tránh

Tôi yêu màu hổ phách của mặt trời
Kết tinh trong ngọc trai
Và bàn tay ấm áp của con người
Lặng lẽ xoa lên vết đòn roi đau đớn


Tạp chí Thơ, số 5/ 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)