Nếu cuốn sách là muôn màu đồng cỏ
Xin hãy là bướm lượn, bạn đọc ơi
Giữa tự do bay khắp mọi nơi
và ở chốn nào, đột nhiên biến mất
nhưng hôm sau hãy trở lại cánh đồng!


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia, Đỗ Ngọc Việt Dũng tuyển chọn và dịch, NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)