Ta thề nguyền đôi giày mới của mình
Cười cợt với những người bạn mới
Nhưng thời gian không kéo dài như vậy
và ta đã nguyền thề ngược lại nó rồi


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia, Đỗ Ngọc Việt Dũng tuyển chọn và dịch, NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)