Việc của tôi là mang tình yêu này
làm niềm an ủi cho những ai ngóng đợi Người;
đi bất cứ nơi đâu Người qua
và ngắm nhìn bụi đất mà chân Người dẫm xuống.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)