Bài thơ chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch!

Nếu bạn có nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Ngay cả khi bạn ngắt từng cánh hoa,
bông hồng vẫn mỉm cười
nó không gập mình trong đau đớn.
“Tại sao tôi phải đau vì một chiếc gai?
Chính chiếc gai dạy tôi cách cất tiếng cười.”
Với những gì số phận lấy đi của bạn
Hãy tin rằng bạn được giải thoát khỏi nỗi đau
Có người hỏi: “Đạo (Sufism) là gì?”
Nhà hiền triết trả lời:
“Cảm thấy hạnh phúc trong tim
khi khổ đau hiện đến.”

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Muriel Maufroy

Petals

Even when you tear its petals off one after another,
the rose keeps laughing and doesn’t bend in pain.
“Why should I be afflicted because of a thorn?
It is the thorn which taught me how to laugh.”
Whatever you lost through fate,
be certain that it saved you from pain.
A Sheikh was asked: “What is Sufism?”
He said: “To feel joy in the heart when sorrow appears.”

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời